Phát triển App mobile Tích điểm, Chăm sóc khách hàng cho Nhà sách Trí Tuệ

Phát triển App mobile Tích điểm, Chăm sóc khách hàng cho Nhà sách Trí Tuệ

Với 20 năm hoạt động trên toàn địa bàn Hà Nội với nhiều cửa hàng trải khắp phố phường, Hệ thống nhà sách trí tuệ luôn quan tâm đến việc nâng cao trải nghiệm khách hàng, phục vụ khách hàng tốt nhất có thể. Muốn triển khai thêm các chương trình dành cho khách hàng, […]