Tại sao +10.000 khách đang tin dùng

Chức năng Báo cáo kho hàng của MaserPro có gì khác biệt?

Báo cáo tùy chỉnh
Báo cáo tùy chỉnh

Khách hàng có thể tùy chỉnh báo cáo để phù hợp với nhu cầu quản lý động kinh doanh của doanh nghiệp theo phân loại hàng hóa trong kho.

Báo cáo chi tiết
Báo cáo chi tiết

Hỗ trợ nhân viên, kế toán hay chủ doanh nghiệp chi tiết báo cáo kho hàng (số lượng hàng hóa, tồn kho,...) và những dữ liệu liên quan đến kho hàng.

Báo cáo tổng hợp
Báo cáo tổng hợp

Doanh nghiệp kiểm soát được lượng hàng hóa trong kho và các dữ liệu liên quan đến hàng hóa.

Với tính năng báo cáo kho hàng của MasterPro

Đưa ra góc nhìn toàn diện báo cáo kho hàng hiệu quả và chuyên nghiệp!

Kiểm tra thông tin hàng hóa nhanh chóng

Nắm được thông tin tìm kiếm sản phẩm một cách nhanh chóng và dễ dàng giúp nhân viên tiết kiệm thời gian quy trình thực hiện và tăng năng suất làm việc.

Kiểm soát số liệu kho hàng chính xác

Kịp thời phát hiện chênh lệch hàng hóa và tìm ra nguyên nhân để có phương án giải quyết. Phản ánh số lượng hàng hóa luân chuyển giữa các cơ sở, đánh giá được khả năng tiêu thụ hàng hóa.

Báo cáo tồn kho thông minh

Giúp thiết lập định mức tối thiểu và tối đa mong muốn với từng mặt hàng. Dễ dàng đưa ra quyết định đúng lúc đúng thời điểm, giảm được tình trạng thất thoát, đánh giá được sản phẩm.

Xem chi tiết
Đăng ký nhanh
  • Kiểm soát chất lượng và thời gian

  • Hỗ trợ khách hàng trong việc tìm kiếm hàng hóa

Kiểm soát được mọi hoạt động xuất nhập kho, từng kiểu xuất, kiểu nhập như xuất bán lẻ, bán buôn, nhập nhà cung cấp, nhập trả hàng.… Tiết kiệm thời gian làm việc của nhân viên, tăng hiệu quả làm việc. Quản lý vị trí của sản phẩm trong kho, giúp nhập hàng, xuất hàng một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất. Quản lý thời gian lưu kho của từng sản phẩm, giúp doanh nghiệp biết được sản phẩm nào bán chạy, sản phẩm nào bán chậm, qua đó có kế hoạch thanh lý hàng tồn kho một cách kịp thời,

Kiểm soát chất lượng và thời gian

Kiểm soát được mọi hoạt động xuất nhập kho, từng kiểu xuất, kiểu nhập như xuất bán lẻ, bán buôn, nhập nhà cung cấp, nhập trả hàng.… Tiết kiệm thời gian làm việc của nhân viên, tăng hiệu quả làm việc. Quản lý vị trí của sản phẩm trong kho, giúp nhập hàng, xuất hàng một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất. Quản lý thời gian lưu kho của từng sản phẩm, giúp doanh nghiệp biết được sản phẩm nào bán chạy, sản phẩm nào bán chậm, qua đó có kế hoạch thanh lý hàng tồn kho một cách kịp thời,

Hỗ trợ khách hàng trong việc tìm kiếm hàng hóa

Rate this page

Hotline: 0909 934 689