Tại sao +10.000 khách hàng đang tin dùng Chức năng quản lý Qũy – Ngân sách của MasterPro có gì khác biệt?

Quản lý thu chi minh bạch, rõ ràng
Quản lý thu chi minh bạch, rõ ràng

Thanh toán đúng hạn
Thanh toán đúng hạn

Hệ thống bảo mật cao và an toàn
Hệ thống bảo mật cao và an toàn

Với phần mềm bán hàng MasterPro

Giải pháp quản lý Qũy – Ngân sách một cách hệ thống và hiệu quả!

Quản trị nguồn vốn của doanh nghiệp

Bao gồm việc quản lý các nguồn vốn tự có, nguồn tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại

Cập nhật báo cáo thường xuyên

Xác định xem có khoản thâm hụt nào hay không và lập kế hoạch chi trả tất cả các khoản thâm hụt từ các quỹ khác hoặc bằng cách thu xếp vốn lưu động.

Quản lý rủi ro tài chính bán hàng

Nhận diện và xử lý các rủi ro tiềm tàng trong sản xuất, kinh doanh, nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Quản lý đa nền tảng

Hỗ trợ đa nền tảng ứng dụng quản lý, giúp việc quản lý quỹ - ngân sách linh động hơn với app mobile, website...

Xem chi tiết
Đăng ký nhanh

Với phần mềm MasterPro, chúng tôi đem tới

Hệ thống chức năng quản lý Qũy – Ngân sách cho doanh nghiệp tốt nhất hiện nay!

  • Báo cáo quỹ - ngân sách

  • Theo dõi, xem báo cáo, phân tích chi phí

  • Báo cáo kết quả kinh doanh

  • Quản lý nguồn vốn và cơ cấu sử dụng vốn

  • Kế toán lập kế hoạch doanh thu, chi phí, lợi nhuận.
  • Kế toán tập hợp các hóa đơn, chứng từ chi thực tế.
  • Cho phép kế toán xem báo cáo tình hình thực hiện ngân sách.

  • Cung cấp nhiều báo cáo, thống kê kế hoạch so với chi thực tế.
  • Cung cấp báo cáo hiển thị tức thì chi phí sử dụng so sánh với ngân sách kèm theo KPI.
  • Nhận diện các hạng mục cần quan tâm và điều chỉnh.

  • Thể hiện lợi nhuận và các loại phí tổn dự kiến.

  • Thông báo, lập báo cáo quá trình sử dụng vốn.
  • Hiển thị hàng ngày trên trang chủ giúp người sử dụng dễ dàng theo dõi và phân bổ hợp lý.

Báo cáo quỹ - ngân sách

  • Kế toán lập kế hoạch doanh thu, chi phí, lợi nhuận.
  • Kế toán tập hợp các hóa đơn, chứng từ chi thực tế.
  • Cho phép kế toán xem báo cáo tình hình thực hiện ngân sách.

Theo dõi, xem báo cáo, phân tích chi phí

  • Cung cấp nhiều báo cáo, thống kê kế hoạch so với chi thực tế.
  • Cung cấp báo cáo hiển thị tức thì chi phí sử dụng so sánh với ngân sách kèm theo KPI.
  • Nhận diện các hạng mục cần quan tâm và điều chỉnh.

Báo cáo kết quả kinh doanh

  • Thể hiện lợi nhuận và các loại phí tổn dự kiến.

Quản lý nguồn vốn và cơ cấu sử dụng vốn

  • Thông báo, lập báo cáo quá trình sử dụng vốn.
  • Hiển thị hàng ngày trên trang chủ giúp người sử dụng dễ dàng theo dõi và phân bổ hợp lý.
Rate this page

Hotline: 0909 934 689