Tại sao +10.000 khách đang tin dùng

Chức năng quản trị hệ thống của MasterPro có gì khác biệt?

Dự báo chính xác hơn HĐKD
Dự báo chính xác hơn HĐKD

Thông tin, dữ liệu sắp xếp và quản lý một cách khoa học, đưa ra ước đoán trên thực tế và dự báo hiệu quả hơn. Tương tác giữa các bộ phận trở nên dễ dàng, quản lý thuận lợi.

Dễ dàng quản trị dữ liệu
Dễ dàng quản trị dữ liệu

Hoạch định được các chiến lược, chính sách đúng đắn cho sự phát triển của doanh nghiệp để có thể tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

Tối ưu hóa quản trị hệ thống
Tối ưu hóa quản trị hệ thống

Đầu tư vào quản trị trong doanh nghiệp là một khoản đầu tư thông minh bởi. Hiệu quả trong quản lý dữ liệu, tối ưu hóa quá trình quản trị hệ thống thông tin.

Với chức năng quản trị hệ thống của MasterPro

Đưa ra góc nhìn toàn diện quản trị hệ thống hiệu quả và chuyên nghiệp!

Theo dõi và báo cáo

Doanh nghiệp có thể theo dõi bất kỳ hoạt động nào trong hệ thống. Sử dụng mô-đun báo cáo của Hệ thống thông tin để tạo một số báo cáo sâu sắc.

Truy cập mọi lúc, mọi nơi

Nền tảng công nghệ đám mây có thể được truy cập từ bất cứ đâu. Tính năng thân thiện với thiết bị di động của hầu hết các thiết bị có thể hoàn thành công việc của mình ngay cả khi đang di chuyển.

Giảm lỗi của con người

Đảm bảo tính chính xác của dữ liệu hệ thống quản trị. Vì tất cả các quy trình đều được tự động hóa, những công việc cần tới con người, cùng với các lỗi xảy ra khi con người can thiệp cũng sẽ giảm đáng kể.

Lượng lưu trữ tài liệu, giấy tờ được giảm đáng kể

Hệ thống quản trị giúp tự động hóa các quy trình này và biến mọi thứ thành kỹ thuật số do đó giảm được một lượng giấy tờ đáng kể.

Xem chi tiết
Đăng ký nhanh
  • Quản trị hệ thống giữa doanh nghiệp với khách hàng

  • Quản trị hệ thống nội bộ

  • Đảm bảo tính liên kết chặt chẽ

Hệ thống quản trị quản lý các giao dịch với khách hàng (công việc với khách hàng) hoặc chăm sóc khách hàng thông qua phân hệ quản lý giao dịch

Phân hệ quản lý công việc nội bộ của nhân viên, công việc này sẽ không thể gắn liền với các dự án, nhắc việc nội bộ

Quản trị hệ thống giữa doanh nghiệp với khách hàng

Hệ thống quản trị quản lý các giao dịch với khách hàng (công việc với khách hàng) hoặc chăm sóc khách hàng thông qua phân hệ quản lý giao dịch

Quản trị hệ thống nội bộ

Phân hệ quản lý công việc nội bộ của nhân viên, công việc này sẽ không thể gắn liền với các dự án, nhắc việc nội bộ

Đảm bảo tính liên kết chặt chẽ

Rate this page

Hotline: 0909 934 689