Tại sao +10.000 khách đang tin dùng

Báo cáo thu chi của MasterPro có gì khác biệt?

Kiểm tra thông tin giao dịch
Kiểm tra thông tin giao dịch

Mọi thông tin giao dịch như số tiền, số lượng hàng hóa, số tiền thanh toán, ngày giờ, người thực hiện và nội dung có liên quan cần được kiểm tra cẩn thận trước khi tiến hành việc thu - chi. Sau đó, nhân viên bán hàng mới có thể thực hiện việc thu - chi tiền mặt được.

Quản lý chặt chẽ, chính xác
Quản lý chặt chẽ, chính xác

Doanh nghiệp có thể cập nhật hoặc phân quyền các loại tài khoản được sử dụng trong quy trình quản lý thu chi doanh thu cho cửa hàng. Giúp nắm bắt được tất cả số tiền hiện có trong các tài khoản đang sử dụng của hệ thống.

Nắm bắt được cán cân thu chi
Nắm bắt được cán cân thu chi

Giúp cho người quản lý nắm bắt được tình hình kinh doanh cũng như hạn chế được những tiêu cực, thất thoát có thể xảy ra trong quá trình hoạt động.

Với tính năng Báo cáo thu chi của MasterPro

Đưa ra góc nhìn toàn diện Báo cáo thu chi hiệu quả và chuyên nghiệp!

Quản lý thu chi tự động

Giao dịch liên quan đến tiền đều được phần mềm quản lý thu chi ghi nhận một cách tự động và chính xác. Dòng tiền ra vào hệ thống đều được ghi nhận, kiểm soát, dễ dàng truy xuất và tiết kiệm thời gian.

Tạo lập phiếu nhanh chóng

Tạo lập, tiếp cận được mọi tài khoản, phiếu thu - chi phát sinh. Đơn giản hóa quản lý, lập nhanh chóng xuất phiếu thu chi với độ chính xác cao trong thời gian rất ngắn, rút gọn được quy trình làm việc khi có giao dịch phát sinh.

Báo cáo trực quan

Dễ dàng tạo và tùy chỉnh báo cáo thu chi nhanh chóng. Từ đó, có thể chủ động theo dõi tình hình kinh doanh của doanh nghiệp bất kỳ lúc nào, theo thời gian thực.

Theo dõi, kiểm soát HĐ thu chi

Thông qua báo cáo thu chi có thể nắm bắt rõ tình hình hoạt động thu chi của doanh nghiệp. Kịp thời đưa ra quyết định khi có phát sinh.

Xem chi tiết
Đăng ký nhanh
  • Giúp phản ánh tình hình hoạt động của doanh nghiệp

  • Thể hiện năng lực của doanh nghiệp

  • Kiểm soát, quản lý hoạt động kinh doanh

Giúp bộ phận quản lý của doanh nghiệp nắm được tình hình hoạt động của dòng tiền ra vào trong công ty cũng như giúp họ kiểm tra và theo dõi được năng lực làm việc của nhân viên.

Một doanh nghiệp có sự phát triển mạnh mẽ sẽ có hoạt động thu chi diễn ra thường xuyên. Qua đó, khách hàng hoặc đối tác có thể đánh giá được năng lực thực sự của doanh nghiệp và đưa ra quyết định đầu tư/hợp tác hay không đầu tư/không hợp tác.

Qua báo cáo thu chi của doanh nghiệp thì có thể thấy được tình hình hoạt động của doanh nghiệp đang diễn ra như thế nào thông qua các hoạt động thu chi của doanh nghiệp.

Giúp phản ánh tình hình hoạt động của doanh nghiệp

Giúp bộ phận quản lý của doanh nghiệp nắm được tình hình hoạt động của dòng tiền ra vào trong công ty cũng như giúp họ kiểm tra và theo dõi được năng lực làm việc của nhân viên.

Thể hiện năng lực của doanh nghiệp

Một doanh nghiệp có sự phát triển mạnh mẽ sẽ có hoạt động thu chi diễn ra thường xuyên. Qua đó, khách hàng hoặc đối tác có thể đánh giá được năng lực thực sự của doanh nghiệp và đưa ra quyết định đầu tư/hợp tác hay không đầu tư/không hợp tác.

Kiểm soát, quản lý hoạt động kinh doanh

Qua báo cáo thu chi của doanh nghiệp thì có thể thấy được tình hình hoạt động của doanh nghiệp đang diễn ra như thế nào thông qua các hoạt động thu chi của doanh nghiệp.

Rate this page

Hotline: 0909 934 689