Tại sao +10.000 khách đang tin dùng

Chức năng thiết lập thông tin của MasterPro có gì khác biệt?

Backup Database (sao lưu dữ liệu)
Backup Database (sao lưu dữ liệu)

Sao lưu (Backup) toàn bộ dữ liệu (Database) và chương trình phần mềm ra file trên thư mục của máy chủ.

Dễ dàng quản lý hệ thống
Dễ dàng quản lý hệ thống

Thông tin dữ liệu được cập nhật trên hệ thống và đồng bộ giữ các bộ phận. Giúp doanh nghiệp quản lý hệ thống dễ dàng và hiệu quả.

Tìm kiếm thông tin dễ dàng
Tìm kiếm thông tin dễ dàng

Thông tin đồng bộ và cập nhật theo thời gian thực. Dễ dàng tìm kiếm thông tin, độ chính xác cao

Với chức năng thiết lập thông tin của MasterPro

Đưa ra góc nhìn toàn diện hệ thông thông tin hiệu quả và chuyên nghiệp!

Thu thập dữ liệu

Đưa thông tin ra bên ngoài bao gồm thông tin về giá cả, sức lao động, thị hiếu của người tiêu dùng, nhu cầu mặt hàng, lạm phát, các chính sách của chính phủ,…

Liên kết giữa các bộ phận trong doanh nghiệp với nhau

Thu thập, cung cấp thông tin cho những đơn vị cần thiết để thực hiện các mục đích khác nhau mà doanh nghiệp đề ra.

Thông tin thiết lập chính xác

Mọi thông tin dữ liệu thiết lập một cách chặt chẽ và chính xác.

Bảo mật thông tin dữ liệu tuyệt đối

Thông tin dữ liệu của khách hàng được bảo mật an toàn tuyệt đối bởi hệ thống IPA

Xem chi tiết
Đăng ký nhanh
  • Thiết lập thông tin theo từng mô hình hoạt động của doanh nghiệp

  • Thông tin được bảo mật an toàn tuyệt đối

  • Dễ dàng hơn trong kiểm soát thông tin doanh nghiệp

Thiết lập thông tin theo từng mô hình hoạt động của doanh nghiệp

Thông tin được bảo mật an toàn tuyệt đối

Dễ dàng hơn trong kiểm soát thông tin doanh nghiệp

Rate this page

Hotline: 0909 934 689