Tại sao +10.000 khách đang sử dụng Chức năng khách hàng – Nhà cung cấp của MasterPro có gì khác biệt?

Thống kê chính sách khách hàng từ các cửa hàng, chi nhánh
Thống kê chính sách khách hàng từ các cửa hàng, chi nhánh

Bảo mật hồ sơ danh sách khách hàng - nhà cung cấp
Bảo mật hồ sơ danh sách khách hàng - nhà cung cấp

Quản lý đa nền tảng
Quản lý đa nền tảng

Với chức năng Khách hàng – Nhà cung cấp của MasterPro

Quản lý toàn diện đối tượng khách hàng và nhà cung cấp thật hiệu quả và chuyên nghiệp!

Tổng hợp lịch sử mua hàng của khách hàng từ các kênh bán hàng

Cập nhật thêm một liên hệ mới, thêm địa chỉ, ghi chú cho khách hàng. Theo dõi lịch sử mua hàng, giao dịch của khách hàng. Từ đó theo dõi sức mua của khách hàng và có chính sách giá ưu đãi phù hợp với từng khách.

Phân nhóm khách hàng, nhà cung cấp

Phân loại nhóm khách hàng dựa vào hành vi mua hàng của khách hàng và doanh số bán hàng, giao dịch của doanh nghiệp với nhà cung cấp, thiết kế nên danh sách khách hàng, nhà cung cấp thân thiết.

Xem lịch sử giao dịch, hóa đơn với khách hàng, nhà cung cấp

Thống kê được các giao dịch của khách hàng thông qua danh sách các mã đơn hàng.

Quản lý đa nền tảng

Hỗ trợ đa nền tảng ứng dụng quản lý, giúp việc quản lý khách hàng và nhà cung cấp linh động hơn với app mobile, website...

Xem chi tiết
Đăng ký nhanh

Quản lý Khách hàng – Nhà cung cấp hiệu quả với phần mềm MasterPro

 • Chăm sóc khách hàng tự động, nhà cung cấp hay tự động remarketing

 • Quản lý nhóm khách hàng - nhóm nhà cung cấp

 • Quản lý công nợ khách hàng

 • Tìm kiếm và lọc

 • Tự động gửi Email Marketing theo kịch bản
 • Tích hợp với tổng đài hỗ trợ khách hàng
 • Xây dựng danh sách tự động qua website, app

 • Báo cáo công nợ khách hàng
 • Báo cáo công nợ nhà cung cấp
 • Thống kê công nợ quá hạn

 • Ghi nhận công nợ khách hàng
 • Theo dõi công nợ của khách hàng

 • Tìm kiếm khách hàng
 • Tạo bộ lọc danh sách khách hàng
 • Thực hiện thao tác hàng loạt với danh sách khách hàng
 • Xuất file danh sách khách hàng
 • Nhập file thêm mới nhiều khách hàng

Chăm sóc khách hàng tự động, nhà cung cấp hay tự động remarketing

 • Tự động gửi Email Marketing theo kịch bản
 • Tích hợp với tổng đài hỗ trợ khách hàng
 • Xây dựng danh sách tự động qua website, app

Quản lý nhóm khách hàng - nhóm nhà cung cấp

 • Báo cáo công nợ khách hàng
 • Báo cáo công nợ nhà cung cấp
 • Thống kê công nợ quá hạn

Quản lý công nợ khách hàng

 • Ghi nhận công nợ khách hàng
 • Theo dõi công nợ của khách hàng

Tìm kiếm và lọc

 • Tìm kiếm khách hàng
 • Tạo bộ lọc danh sách khách hàng
 • Thực hiện thao tác hàng loạt với danh sách khách hàng
 • Xuất file danh sách khách hàng
 • Nhập file thêm mới nhiều khách hàng
Rate this page

Hotline: 0909 934 689