Hơn 10.000 khách hàng đang tin dùng tính năng Quản lý công cụ – dụng cụ của MasterPro có gì khác biệt?

Kiểm kê tất cả các tài sản hiện có của doanh nghiệp
Kiểm kê tất cả các tài sản hiện có của doanh nghiệp

Phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp
Phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp

Dễ dàng sử dụng
Dễ dàng sử dụng

Với phần mềm quản lý bán hàng MasterPro

Đưa ra giải pháp quản lý công cụ – dụng cụ cho doanh nghiệp một cách hệ thống và hiệu quả!

Quản lý danh mục tài sản trên một hệ thống

Quản lý tập trung thông tin tài sản trên một hệ thống. Hỗ trợ quản lý tài sản theo phân loại và cập nhật tình trạng tài sản Realtime. Hỗ trợ khai báo nhanh các danh mục tài sản lên hệ thống phần mềm

Quản lý quá trình sử dụng tài sản

Quản lý tài sản theo thông tin người dùng (người được cấp phát) và lưu giữ và hỗ trợ theo dõi tổng quan quá trình cấp phát – thu hồi – báo hỏng – báo mất của một tài sản.

Quản lý khoa học

Được lưu trữ và quản lý khoa học – tập trung – trực tuyến trên một hệ thống duy nhất.

Quản lý đa nền tảng

Hỗ trợ đa nền tảng ứng dụng quản lý, giúp việc quản lý tài sản - công cụ dụng cụ linh động hơn với app mobile, website...

Xem chi tiết
Đăng ký nhanh

Với phần mềm quản lý bán hàng MasterPro, mang tới

Chức năng giúp Quản lý tài sản – công cụ dụng cụ tốt nhất hiện nay

 • Tối ưu thời gian kiểm kê tài sản

 • Tích hợp với các phần mềm và ứng dụng

 • Hệ thống báo cáo

 • Tra cứu

 • Rút ngắn thời gian để kiểm kê toàn bộ các tài sản hiện có của doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp có nhiều phòng ban, chi nhánh.

 • Tích hợp với các phần mềm và ứng dụng khác trên cùng một nền tảng
 • Sử dụng linh động mọi lúc mọi nơi

 • Cung cấp đầy đủ các báo cáo về tình trạng sử dụng, quá trình thu hồi – cấp phát tài sản cho nhân viên
 • Hỗ trợ xuất nhanh các báo cáo

 • Hỗ trợ tra cứu, tìm kiếm nhanh thông tin tài sản theo tên người dùng, phòng ban… thông qua bộ lọc thông minh.

Tối ưu thời gian kiểm kê tài sản

 • Rút ngắn thời gian để kiểm kê toàn bộ các tài sản hiện có của doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp có nhiều phòng ban, chi nhánh.

Tích hợp với các phần mềm và ứng dụng

 • Tích hợp với các phần mềm và ứng dụng khác trên cùng một nền tảng
 • Sử dụng linh động mọi lúc mọi nơi

Hệ thống báo cáo

 • Cung cấp đầy đủ các báo cáo về tình trạng sử dụng, quá trình thu hồi – cấp phát tài sản cho nhân viên
 • Hỗ trợ xuất nhanh các báo cáo

Tra cứu

 • Hỗ trợ tra cứu, tìm kiếm nhanh thông tin tài sản theo tên người dùng, phòng ban… thông qua bộ lọc thông minh.
Rate this page

Hotline: 0909 934 689