+10.000 khách đang sử dụng Chức năng quản lý nhân viên của MasterPro có gì khác biệt?

Xây dựng giải pháp nhân sự mang tính thực tiễn cao
Xây dựng giải pháp nhân sự mang tính thực tiễn cao

Giúp doanh nghiệp quản trị nhân sự bài bản, công bằng và minh bạch.
Giúp doanh nghiệp quản trị nhân sự bài bản, công bằng và minh bạch.

Chấm công nhân viên.
Chấm công nhân viên.

Với phần mềm quản lý bán hàng MasterPro

Đưa ra phương pháp quản lý nhân viên hiệu quả!

Phân quyền cho nhân viên cửa hàng

Được quyền kiểm soát xuất nhập tồn, quản lý công nợ, quản lý danh mục hàng hóa, nhập hàng, trả hàng, chuyển hàng giữa các chi nhánh...

Thiết lập thời gian truy cập (ca làm việc)

Ghi nhận trong khoảng thời gian nhân viên cửa hàng được cho phép truy cập vào hệ thống. Thời gian được cho phép có thể thay đổi vào mỗi ngày trong tuần tùy theo sự thiết lập của chủ cửa hàng.

Theo dõi hiệu quả làm việc của nhân viên

Theo dõi hiệu quả làm việc của nhân viên

Quản lý đa nền tảng

Hỗ trợ đa nền tảng ứng dụng quản lý, giúp việc quản lý nhân viên linh động hơn với app mobile, website...

Xem chi tiết
Đăng ký nhanh

Có phần mềm MasterPro, chúng tôi mang tới

Chức năng quản lý nhân viên tốt nhất hiện nay

 • Quản lý hồ sơ, tài khoản nhân viên

 • Theo dõi lịch sử làm việc của nhân viên

 • Báo cáo hiệu quả làm việc của nhân viên

 • Quản lý nhân viên từ xa

 • Lưu trữ thông tin nhân viên
 • Xóa tài khoản khi nhân viên nghỉ việc
 • Thống kê giao dịch trong từng ca làm, nhân viên thực hiện

 • Kiểm soát thời gian làm việc của nhân viên
 • Ghi lại toàn bộ lịch sử thao tác nhân viên

 • Theo dõi hiệu quả bán hàng của nhân viên
 • Top nhân viên bán hàng
 • Doanh thu theo nhân viên, phòng ban

 • Quản lý nhân viên tại nhiều chi nhánh

Quản lý hồ sơ, tài khoản nhân viên

 • Lưu trữ thông tin nhân viên
 • Xóa tài khoản khi nhân viên nghỉ việc
 • Thống kê giao dịch trong từng ca làm, nhân viên thực hiện

Theo dõi lịch sử làm việc của nhân viên

 • Kiểm soát thời gian làm việc của nhân viên
 • Ghi lại toàn bộ lịch sử thao tác nhân viên

Báo cáo hiệu quả làm việc của nhân viên

 • Theo dõi hiệu quả bán hàng của nhân viên
 • Top nhân viên bán hàng
 • Doanh thu theo nhân viên, phòng ban

Quản lý nhân viên từ xa

 • Quản lý nhân viên tại nhiều chi nhánh
Rate this page

Hotline: 0909 934 689