Cha đẻ của cơn sốt ChatGPT nói gì sau thành công của chatbot này?

Cha đẻ của cơn sốt ChatGPT nói gì sau thành công của chatbot này?

CEO của ChatGPT – Sam Altman khi được hỏi về tương lai của AI, anh đã trả lời rằng: tình huống xấu nhất đối với trí tuệ nhân tạo là ‘Đèn sẽ tắt cho tất cả chúng ta’. ChatGPT là gì? ChatGPT (Chat Generative Pre-training Transformer) là một chatbot do công ty OpenAI của Mỹ […]