Triển khai phần mềm bán hàng MasterPro cho Nhà thuốc Tây Bác Ái

Triển khai phần mềm bán hàng MasterPro cho Nhà thuốc Tây Bác Ái

Công ty HOSCO mới đây đã được kết hợp triển khai phần mềm bán hàng MasterPro cho Nhà thuốc Tây Bác Ái – một trong những nhà thuốc uy tín có cơ sở tại tỉnh Long An. Quá trình triển khai phần mềm được diễn ra thuận lợi và thành công. Dưới sự hướng dẫn […]