14 nội dung bắt buộc cần có trên hoá đơn điện tử

14 nội dung bắt buộc cần có trên hoá đơn điện tử

Những nội dung quan trọng cần có trên hoá đơn điện tử mới nhất năm 2023 bao gồm những nội dung sau: Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn,…