Với +10.000 khách đang tin dùng chức năng quản lý sản phẩm của MasterPro có gì khác biệt?

Quản lý các tất cả các sản phẩm - hàng hóa mà DN có
Quản lý các tất cả các sản phẩm - hàng hóa mà DN có

Giúp doanh nghiệp nắm bắt được các thông tin của sản phẩm một cách hệ thống và chi tiết.
Giúp doanh nghiệp nắm bắt được các thông tin của sản phẩm một cách hệ thống và chi tiết.

Quản lý đa nền tảng
Quản lý đa nền tảng

Với phần mềm quản lý bán hàng MasterPro

Chúng tôi có phương pháp quản lý sản phẩm hiệu quả nhất!

Hệ thống phân loại sản phẩm

Hệ thống cho phép phân loại sản phẩm theo Nhóm, loại, tiêu chuẩn, màu sắc, kích cỡ, chủng loại, phí dịch vụ, khu sản xuất, kho, kệ, đơn vị tính, đơn vị tính quy đổi, Vat, xuất xứ, phân loại 1, 2, 3 (tùy mục đích người sử dụng).

Thêm, xóa, sửa sản phẩm, dịch vụ dễ dàng

Phân loại nhóm khách hàng dựa vào hành vi mua hàng của khách hàng và doanh số bán hàng, giao dịch của doanh nghiệp với nhà cung cấp, thiết kế nên danh sách khách hàng, nhà cung cấp thân thiết.

Xem lịch sử giao dịch, hóa đơn với khách hàng, nhà cung cấp

Thống kê được các giao dịch của khách hàng thông qua danh sách các mã đơn hàng.

Quản lý đa nền tảng

Hỗ trợ đa nền tảng ứng dụng quản lý, giúp việc quản lý khách hàng và nhà cung cấp linh động hơn với app mobile, website...

Xem chi tiết
Đăng ký nhanh

Phần mềm MasterPro mang tới

Giải pháp quản lý sản phẩm tốt nhất hiện nay!

 • Báo lỗi sản phẩm

 • Quản lý nhóm khách hàng - nhóm nhà cung cấp

 • Quản lý công nợ khách hàng

 • Tìm kiếm và lọc

 • Hỗ trợ bộ phận dịch vụ, kỹ thuật tiếp nhận và xử lý lỗi.

 • Báo cáo công nợ khách hàng
 • Báo cáo công nợ nhà cung cấp
 • Thống kê công nợ quá hạn

 • Ghi nhận công nợ khách hàng
 • Theo dõi công nợ của khách hàng

 • Tìm kiếm khách hàng
 • Tạo bộ lọc danh sách khách hàng
 • Thực hiện thao tác hàng loạt với danh sách khách hàng
 • Xuất file danh sách khách hàng
 • Nhập file thêm mới nhiều khách hàng

Báo lỗi sản phẩm

 • Hỗ trợ bộ phận dịch vụ, kỹ thuật tiếp nhận và xử lý lỗi.

Quản lý nhóm khách hàng - nhóm nhà cung cấp

 • Báo cáo công nợ khách hàng
 • Báo cáo công nợ nhà cung cấp
 • Thống kê công nợ quá hạn

Quản lý công nợ khách hàng

 • Ghi nhận công nợ khách hàng
 • Theo dõi công nợ của khách hàng

Tìm kiếm và lọc

 • Tìm kiếm khách hàng
 • Tạo bộ lọc danh sách khách hàng
 • Thực hiện thao tác hàng loạt với danh sách khách hàng
 • Xuất file danh sách khách hàng
 • Nhập file thêm mới nhiều khách hàng
Rate this page

Hotline: 0909 934 689