HỆ THỐNG TÍNH NĂNG CƠ BẢN CỦA MASTERPRO

MasterPro – Giải pháp quản lý bán hàng toàn diện

Chức năng kho hàng phần mềm bán hàng MasterPro Chức năng kho hàng phần mềm bán hàng MasterPro

CHỨC NĂNG KHO HÀNG

Quản lý kho hàng một cách hệ thống và chính xác

Kiểm soát và theo dõi các hoạt động xuất – nhập hàng, lưu trữ, tồn kho, lao động,…trong kho hàng.

Nhận tư vấn Xem thêm
Chức năng mua hàng phần mềm MasterPro Chức năng mua hàng phần mềm MasterPro

CHỨC NĂNG MUA HÀNG

Quản lý các hoạt động thu mua nguyên vật liệu

Quản lý thông tin nhà cung cấp, quản lý kế họach mua hàng, phiếu đặt nhập hàng, đơn đặt hàng từ nhà cung cấp, quản ly hàng nhập kho…

Nhận tư vấn Xem thêm
Chức năng bán hàng Phần mềm MasterPro Chức năng bán hàng Phần mềm MasterPro

CHỨC NĂNG BÁN HÀNG

Quản lý bán hàng – các nghiệp vụ bán hàng

Quản lý và theo dõi tình hình bán hàng về số lượng và giá trị, cho phép in hóa đơn bán lẻ hoặc hóa đơn VAT trực tiếp từ máy tính.

Nhận tư vấn Xem thêm
Quản lý tiền tệ Phần mềm MasterPro Quản lý tiền tệ Phần mềm MasterPro

QUẢN LÝ QUỸ - TIỀN TỆ

Giải pháp lập và quản lý kế hoạch tiền tệ.

Kiểm soát thu chi tự động từ các giao dịch bán hàng, nhập hàng, đổi trả hàng; luân chuyển tiền và các hình thức thanh toán…

Nhận tư vấn Xem thêm
Quản lý quỹ - ngân sách Phần mềm MasterPro Quản lý quỹ - ngân sách Phần mềm MasterPro

QUẢN LÝ QUỸ - NGÂN SÁCH

Giải pháp lập và quản lý kế hoạch ngân sách.

Tổ chức ngân sách theo đơn vị tháng, kỳ, nửa năm, năm dựa vào tiêu chuẩn phòng ban/dự. Kiểm tra chi tiết thực hiện ngân sách…

Nhận tư vấn Xem thêm
Quản lý tài sản - Công cụ dụng cụ Phần mềm MasterPro Quản lý tài sản - Công cụ dụng cụ Phần mềm MasterPro

QUẢN LÝ TÀI SẢN - CÔNG CỤ DỤNG CỤ

Quản lý chi tiết tài sản và công cụ dụng cụ

Lập kế hoạch và kiểm soát quá trình mua sắm, vận hành, bảo trì, đổi mới và xử lý tài sản của doanh nghiệp…

Nhận tư vấn Xem thêm
Quản lý hóa đơn Phần mềm MasterPro Quản lý hóa đơn Phần mềm MasterPro

QUẢN LÝ HÓA ĐƠN

Đăng ký, thu thập, sao lưu và bảo quản hóa đơn

Quản lý hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử chính xác, liên kết chặt chẽ để phục vụ công tác kế toán, điều chỉnh thông tin và xuất hóa đơn…

Nhận tư vấn Xem thêm
Quản lý giao ca Phần mềm MasterPro Quản lý giao ca Phần mềm MasterPro

QUẢN LÝ GIAO CA

Quản lý tài chính giữa các ca làm việc

Chức năng liên quan đến giao nhận tiền đầu kỳ, giữa kỳ, cuối kỳ của một ca làm việc, quản lý lượng tiền mặt thu trong ngày…

Nhận tư vấn Xem thêm
Quản lý sản phẩm Phần mềm MasterPro Quản lý sản phẩm Phần mềm MasterPro

QUẢN LÝ SẢN PHẨM

Quản lý các tất cả các sản phẩm – hàng hóa

Quản lý dựa trên: tên sản phẩm, nhóm sản phẩm, đơn vị tính, giá nhập, giá xuất, và số tồn định mức của từng sản phẩm…

Nhận tư vấn Xem thêm
Khách Hàng - Nhà cung cấp Phần mềm MasterPro Khách Hàng - Nhà cung cấp Phần mềm MasterPro

KHÁCH HÀNG - NHÀ CUNG CẤP

Quản lý khách hàng – nhà cung cấp

Thống kê, phân loại và quản lý danh sách khách hàng, nhà cung cấp…Xây dựng nhóm khách hàng thân thiết, cung cấp các chính sách phù hợp.

Nhận tư vấn Xem thêm
Quản lý nhân viên Phần mềm MasterPro Quản lý nhân viên Phần mềm MasterPro

QUẢN LÝ NHÂN VIÊN

Chức năng quản lý nhân viên dễ dàng

Theo dõi và quản lý danh sách, vị trí hoặc chức vụ của nhân viên. Thiết lập thời gian làm việc lưu lại chi tiết lịch sử thao tác làm việc…

Nhận tư vấn Xem thêm
Quản lý danh mục Phần mềm MasterPro Quản lý danh mục Phần mềm MasterPro

QUẢN LÝ DANH MỤC

Thiết lập, truy cập vào các danh mục trên hệ thống

Thiết lập quản lý và truy cập các danh mục có trong hệ thống như: Khách hàng – NCC, Kho hàng, Ngành hàng, Hàng hóa, Hàng tồn,…

Nhận tư vấn Xem thêm
Kết sổ nghiệp vụ Phần mềm MasterPro Kết sổ nghiệp vụ Phần mềm MasterPro

KẾT SỔ NGHIỆP VỤ

Tổng hợp những thao tác bút toán kết chuyển

Dễ dàng nắm được tất cả những chi phí về tổng số doanh thu, và những khoản thu chi khác, từ đó đưa ra được nhận định doanh nghiệp.

Nhận tư vấn Xem thêm
Khóa sổ nghiệp vụ Phần mềm MasterPro Khóa sổ nghiệp vụ Phần mềm MasterPro

KHÓA SỔ NGHIỆP VỤ

Khoá sổ để kết chuyển số dư qua kỳ kế toán mới.

Cho phép doanh nghiệp thực hiện theo kỳ tính thuế của: hàng tháng, hàng quý và cuối năm, từ đó để lên được Báo cáo tài chính…

Nhận tư vấn Xem thêm
Thiết lập thông tin Phần mềm MasterPro Thiết lập thông tin Phần mềm MasterPro

THIẾT LẬP THÔNG TIN

Thiết lập hệ thống thông tin doanh nghiệp

Cho phép người dùng xây dựng và quản lý các thông tin về công ty, cấp bán hàng, ngành hàng; thông tin cấu hình, sao lưu, backup,…

Nhận tư vấn Xem thêm
Quản trị hệ thống Phần mềm MasterPro Quản trị hệ thống Phần mềm MasterPro

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

Quản lý hệ thống theo luồng dữ liệu khép kín

Thực hiện quản trị người dùng, tính năng bảo mật cho phép cài đặt mật khẩu, khai báo và phân quyền truy cập chi tiết đến từng chức năng…

Nhận tư vấn Xem thêm
Thanh toán cơ bản Phần mềm MasterPro Thanh toán cơ bản Phần mềm MasterPro

THANH TOÁN CƠ BẢN

Cung cấp các hình thức thanh toán đa dạng

Tích hợp thanh toán đa dạng theo nhiều hình thức khác nhau như: tiền mặt, chuyển khoản, POS thanh toán

Nhận tư vấn Xem thêm
Bảo mật thông tin Phần mềm MasterPro Bảo mật thông tin Phần mềm MasterPro

BẢO MẬT THÔNG TIN

Thiết lập và quản trị bảo mật thông tin an toàn.

Bảo mật dữ liệu, data khách hàng, dữ liệu nội bộ. Bảo mật thông tin trên các nền tảng internet. Dữ liệu sẽ do người dùng quản lý

Nhận tư vấn Xem thêm
Báo cáo kho hàng Phần mềm MasterPro Báo cáo kho hàng Phần mềm MasterPro

BÁO CÁO KHO HÀNG

Báo cáo thống kê liên quan đến kho hàng

Xem và in các báo cáo thống kê, sổ sách liên quan tới hoạt động kho hàng như; Báo cáo thẻ kho, Báo cáo tồn kho,…

Nhận tư vấn Xem thêm
Báo cáo mua hàng Phần mềm MasterPro Báo cáo mua hàng Phần mềm MasterPro

BÁO CÁO MUA HÀNG

Báo cáo thống kê hoạt động mua hàng.

Xem và in các báo cáo thống kê, sổ sách liên quan tới hoạt động mua hàng như: Chi tiết công nợ phải trả, tổng hợp công nợ phải trả,…

Nhận tư vấn Xem thêm
Báo cáo bán hàng Phần mềm MasterPro Báo cáo bán hàng Phần mềm MasterPro

BÁO CÁO BÁN HÀNG

Báo cáo thống kê hoạt động bán hàng.

Xem và in các báo cáo thống kê, sổ sách liên quan tới hoạt động bán hàng như: Chi tiết công nợ phải thu, tổng hợp công nợ phải thu,…

Nhận tư vấn Xem thêm
Báo cáo nhân viên kinh doanh Phần mềm MasterPro Báo cáo nhân viên kinh doanh Phần mềm MasterPro

BÁO CÁO NHÂN VIÊN KINH DOANH

Báo cáo chi tiết nhân viên kinh doanh

Chi tiết bán hàng của từng nhân viên, Chi tiết công nợ phải thu của từng nhân viên, Chi tiết công nợ phải thu của từng nhân viên,..

Nhận tư vấn Xem thêm
Báo cáo thu chi Phần mềm MasterPro Báo cáo thu chi Phần mềm MasterPro

BÁO CÁO THU CHI

Báo cáo thống kê các hoạt động thu chi

Báo cáo thống kê các hoạt động thu chi của doanh nghiệp như: Quỹ tiền mặt, danh sách các phiếu thu, chi công nợ…

Nhận tư vấn Xem thêm
Báo cáo tổng hợp Phần mềm MasterPro Báo cáo tổng hợp Phần mềm MasterPro

BÁO CÁO TỔNG HỢP

Mẫu báo cáo chi tiết theo các chuẩn mục kế toán.

Tổng kết bán hàng theo hàng hóa, Tổng kết bán hàng theo khách hàng, Tổng kết bán hàng theo hàng hóa – khách hàng,…

Nhận tư vấn Xem thêm

HỆ THỐNG TÍNH NĂNG NÂNG CAO CỦA MASTERPRO

MasterPro – Giải pháp bán hàng dành cho Doanh nghiệp vừa và lớn

Thanh toán nâng cao Phần mềm MasterPro Thanh toán nâng cao Phần mềm MasterPro

THANH TOÁN NÂNG CAO

Cung cấp giải pháp thanh toán QR code

Hệ thống thanh toán của MasterPro luôn được cập nhật các hình thức thanh toán mới nhất như: thanh toán qua QR code, ví điện tử…

Nhận tư vấn Xem thêm
Chiết khấu khuyến mãi Phần mềm MasterPro Chiết khấu khuyến mãi Phần mềm MasterPro

CHIẾT KHẤU KHUYẾN MÃI

Quản lý các chương trình khuyến mại

Hệ thống cho phép thiết lập các chương trình ưu đãi khuyến mại dành cho khách hàng như hàng tặng hàng, ưu đãi giờ vàng,…

Nhận tư vấn Xem thêm
Tích điểm thành viên Phần mềm MasterPro Tích điểm thành viên Phần mềm MasterPro

TÍCH ĐIỂM THÀNH VIÊN

Quản lý thẻ tích điểm thành viên

Hệ thống cho phép thiết lập chính sách tích điểm, thăng hạng thành viên linh hoạt theo nhiều tiêu chí khác nhau.

Nhận tư vấn Xem thêm
Automatic Marketing Phần mềm MasterPro Automatic Marketing Phần mềm MasterPro

AUTOMATION MARKETING

Tính năng tiếp thị Marketing tự động

Hệ thống hỗ trợ chuyền tải thông điệp marketing tự động đến từng khách hàng nhanh chóng, hiệu quả, không tốn thời gian công sức…

Nhận tư vấn Xem thêm
Quản lý bảng giá Phần mềm MasterPro Quản lý bảng giá Phần mềm MasterPro

QUẢN LÝ BẢNG GIÁ

Quản lý bảng giá bán hàng

Hệ thống cho phép thiết lập các mức giá khác nhau dành cho từng nhóm khách hàng hoặc mỗi khách hàng cụ thể…

Nhận tư vấn Xem thêm
Luân chuyển quỹ tiền Phần mềm MasterPro Luân chuyển quỹ tiền Phần mềm MasterPro

LUÂN CHUYỂN QUỸ TIỀN

Phiếu luân chuyển tiền trong hệ thống

Hệ thống cho phép linh hoạt luân chuyển tiền nội bộ từ chi nhánh này qua chi nhánh khác, thông qua chức năng luân chuyển quỹ tiền

Nhận tư vấn Xem thêm
Báo cáo động Phần mềm MasterPro Báo cáo động Phần mềm MasterPro

BÁO CÁO ĐỘNG

Hệ thống hỗ trợ thiết lập báo cáo tự lựa chọn

Hệ thống cho phép người dùng thiết lập báo cáo dành riêng cho từng yêu cầu của khách hàng. Thể hiện tổng quan hoạt động kinh doanh

Nhận tư vấn Xem thêm
Báo cáo phân tích Phần mềm MasterPro Báo cáo phân tích Phần mềm MasterPro

BÁO CÁO PHÂN TÍCH

Quản lý chiến lược BI- Business Intelligence

Báo cáo được hiển thị dưới dạng biểu đồ theo thời gian trực quan, cho phép người quản lý hoạch định chiến lược kinh doanh hợp lý

Nhận tư vấn Xem thêm
Chức năng trên Mobile Phần mềm MasterPro Chức năng trên Mobile Phần mềm MasterPro

CHỨC NĂNG TRÊN MOBILE

Bao gồm các chức năng chính trên Mobile

MasterPro cho phép các tính năng của phần mềm có thể chạy trên nhiều hệ điều hành mobile như: IOS, Android

Nhận tư vấn Xem thêm
Chức năng trên Website Phần mềm MasterPro Chức năng trên Website Phần mềm MasterPro

CHỨC NĂNG TRÊN WEBSITE

Bao gồm các chức năng chính trên Website

Hệ thống tổng hợp các chức năng chính được phép chạy trên nền tảng Website như: theo dõi đơn hàng, theo dõi tồn tiền…

Nhận tư vấn Xem thêm
Bán hàng đa kênh Phần mềm MasterPro Bán hàng đa kênh Phần mềm MasterPro

BÁN HÀNG ĐA KÊNH

Hỗ trợ quản lý bán hàng trên các kênh Online

Quản lý và theo dõi đồng bộ các đơn hàng Online được đặt trên các sàn thương mại điện tử trên cùng hệ thống phần mềm

Nhận tư vấn Xem thêm
Bán hàng đa nền tảng Phần mềm MasterPro Bán hàng đa nền tảng Phần mềm MasterPro

BÁN HÀNG ĐA NỀN TẢNG

Hỗ trợ bán hàng trên nhiền nền tảng

Phần mềm cho phép người sử dụng có thể bán hàng trên nhiều nền tảng khác nhau như: Website, Mobile, Desktop…

Nhận tư vấn Xem thêm
Bán hàng Livestream Phần mềm MasterPro Bán hàng Livestream Phần mềm MasterPro

BÁN HÀNG LIVESTREAM

Tự động chốt đơn và quản lý đơn hàng hiệu quả

Tự động chốt đơn livestream, báo cáo về số người xem, inbox, bình luận khi livestream. Chọn thời điểm tạo đơn hàng,…

Nhận tư vấn Xem thêm
Quản lý vận chuyển Phần mềm MasterPro Quản lý vận chuyển Phần mềm MasterPro

QUẢN LÝ VẬN CHUYỂN

Quản lý hành trình các đơn đơn hàng

Lựa chọn hãng vận chuyển tối ưu về phí và thời gian giao hàng. Tra cứu vận đơn và đối soát thanh toán nhanh chóng, chính xác.

Nhận tư vấn Xem thêm
MasterPro Social Phần mềm MasterPro MasterPro Social Phần mềm MasterPro

MASTERPRO SOCIAL

Quản lý bán hàng qua mạng xã hội

Tối đa hiệu quả việc kinh doanh trên mạng xã hội với các tính năng mạnh mẽ như: Quản lý bình luận, tin nhắn, ẩn bình luận,…

Nhận tư vấn Xem thêm
MasterPro Loyalty Phần mềm MasterPro MasterPro Loyalty Phần mềm MasterPro

MASTERPRO LOYALTY

Ứng dụng chăm sóc khách hàng chuyên sâu

Là ứng dụng mobile dành cho khách hàng lẻ, khách hàng thân thiết được sử dụng cho mục đích chăm sóc khách hàng chuyên sâu,…

Nhận tư vấn Xem thêm
MasterPro Ghi Đơn Phần mềm MasterPro MasterPro Ghi Đơn Phần mềm MasterPro

MASTERPRO GHI ĐƠN

Ứng dụng hỗ trợ tạo đơn hàng linh hoạt

Là ứng dụng hỗ trợ nhân viên, cộng tác viên bán hàng chủ động trong việc khởi tạo đơn hàng cho khách hàng.

Nhận tư vấn Xem thêm
MasterPro Shop Phần mềm MasterPro MasterPro Shop Phần mềm MasterPro

MASTERPRO SHOP

Ứng dụng đặt đơn hàng online

Là ứng dụng hỗ trợ khách hàng đặt đơn hàng chỉ trong 3 bước: Tải ứng dụng – Đặt hàng – Nhận ưu đãi.

Nhận tư vấn Xem thêm
MasterPro Giao Hàng Phần mềm MasterPro MasterPro Giao Hàng Phần mềm MasterPro

MASTERPRO GIAO HÀNG

Ứng dụng hỗ trợ giao nhận đơn hàng tự động

Là ứng dụng hỗ trợ nhân viên giao hàng nhận và giao đơn hàng chủ động. Quản lý trạng thái đơn hàng, cập nhật đồng bộ trạng thái đơn hàng

Nhận tư vấn Xem thêm
MasterPro Định Vị Phần mềm MasterPro MasterPro Định Vị Phần mềm MasterPro

MASTERPRO ĐỊNH VỊ

Quản lý vị trí, thông tin khách hàng

Là ứng dụng cho phép lưu trữ và quản lý định vị vị trí khách hàng và hỗ trợ chỉ đường cho nhân viên giao hàng

Nhận tư vấn Xem thêm
MasterPro Portal Phần mềm MasterPro MasterPro Portal Phần mềm MasterPro

MASTERPRO PORTAL

Cổng thông tin đặt nhập cho nhà phân phối

Tự động đồng bộ thông tin website bán hàng.Nhà phân phối được cấp tài khoản để truy cập vào cổng thông tin hỗ trợ cho việc đặt hàng nhập

Nhận tư vấn Xem thêm

HỆ THỐNG GIẢI PHÁP – TÍCH HỢP CỦA MASTERPRO

MasterPro – Đi đầu cả về thị trường và công nghệ mới

Tích hợp vận chuyển phần mềm MasterPro Tích hợp vận chuyển phần mềm MasterPro

TÍCH HỢP VẬN CHUYỂN

Liên kết giữa bên vận chuyển để kiểm soát vấn đề giao

Tích hợp tính năng kết nối với những đơn vị giao hàng phổ biến hiện nay như: VNpost, GHTK, J&T, GHN, Viettelpost…

Nhận tư vấn Xem thêm
Tích hợp sàn thương mại điện tử phần mềm MasterPro Tích hợp sàn thương mại điện tử phần mềm MasterPro

TÍCH HỢP SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Tích hợp và quản lý thông tin trên các sàn thương mại điện tử

Hệ thống cho phép quản lý sản phẩm, lưu trữ thông tin khách hàng, đồng bộ đơn hàng trên các sàn thương mại điện tử

Nhận tư vấn Xem thêm
Tích hợp Website bán hàng phần mềm MasterPro Tích hợp Website bán hàng phần mềm MasterPro

TÍCH HỢP WEBSITE BÁN HÀNG

Tích hợp hệ thống Website bán hàng của Khách hàng

Phần mềm cho phép tích hợp hệ thống website bán hàng của Khách hàng nhằm mục đích quản lý hàng hóa, đơn hàng…đồng bộ tập chung, không phân rã

Nhận tư vấn Xem thêm
Bán hàng đa kênh phần mềm MasterPro Bán hàng đa kênh phần mềm MasterPro

BÁN HÀNG ĐA KÊNH

Tích hợp hệ thống bán hàng trên nhiều kênh bán hàng

Hệ thống cho phép tích hợp nhiều kênh bán hàng khác nhau của khách hàng như: Shoppe, Lazada, Sendo, Facebook marketplace, App mobile…

Nhận tư vấn Xem thêm
Tích hợp Call ID phần mềm MasterPro Tích hợp Call ID phần mềm MasterPro

TÍCH HỢP CALL ID

Tích hợp tổng đài chăm sóc khách hàng

MasterPro cho phép tích hợp hệ thống tổng đài số Call ID dùng để hỗ trợ việc chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp

Nhận tư vấn Xem thêm
SMS Marketing phần mềm MasterPro SMS Marketing phần mềm MasterPro

SMS MARKETING

Tích hợp hệ thống SMS Marketing

Phần mềm cho phép tích hợp hệ thống gửi tin nhắn chăm sóc khách hàng SMS Marketing

Nhận tư vấn Xem thêm
Email Marketing phần mềm MasterPro Email Marketing phần mềm MasterPro

EMAIL MARKETING

Tích hợp hệ thống Email Marketing

Phần mềm MasterPro cho phép tích hợp các hệ thống gửi Email tự động chăm sóc khách hagnf chuyên sâu Email Marketing…

Nhận tư vấn Xem thêm
Zalo Marketing phần mềm MasterPro Zalo Marketing phần mềm MasterPro

ZALO MARKETING

Tích hợp hệ thống Zalo Marketing

Hệ thống cho phép kết nối với Zalo Page nhằm chăm sóc khách hàng và gửi các chương trình marketing dành cho khách hàng tự động

Nhận tư vấn Xem thêm
Social Marketing phần mềm MasterPro Social Marketing phần mềm MasterPro

SOCIAL MARKETING

Tích hợp hệ thống Social Marketing

Phần mềm cho phép tích hợp các hệ thống mạng xã hội hỗ trợ cho việc quản lý, chăm sóc khách hàng thông qua kênh Social Marketing

Nhận tư vấn Xem thêm
Giải pháp Doanh nghiệp phần mềm MasterPro Giải pháp Doanh nghiệp phần mềm MasterPro

GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP

Tích hợp các giải pháp tối ưu dành cho Doanh nghiệp

Hệ thống cho phép tích hợp các giải pháp Doanh nghiệp như: Quản trị doanh nghiệp EPR, Nhân sự LotusPro, Phân phối LotusDMS, Sản xuất LotusERP in MRP, Logitic, CRM,.

Nhận tư vấn Xem thêm
Tích hợp đơn vị thanh toán phần mềm MasterPro Tích hợp đơn vị thanh toán phần mềm MasterPro

TÍCH HỢP ĐƠN VỊ THANH TOÁN

Đa dạng các hình thức thanh toán

Tính năng tích hợp với các ví điện tử phổ biến nhất hiện nay: Momo, VNPAY, Moca,..Thanh toán qua tài khoản ngân hàng hoặc thẻ quốc tế

Nhận tư vấn Xem thêm
Google Shopping phần mềm MasterPro Google Shopping phần mềm MasterPro

GOOGLE SHOPPING

Hỗ trợ đẩy sản phẩm lên Google Smart Shopping

Hỗ trợ setup cài đặt gian hàng trên Google Smart Shopping. Cho phép đồng bộ tự động thông tin sản phẩm lên Google Merchant Center.

Nhận tư vấn Xem thêm

MASTERPRO – ĐA DẠNG GÓI SẢN PHẨM THEO QUY MÔ KINH DOANH

Dành cho doanh nghiệp kinh doanh hệ thống chuỗi – Đại siêu thị vừa và lớn

+10.000 KHÁCH HÀNG ĐÃ SỬ DỤNG MASTERPRO

Sự hài lòng của khách hàng chính là thành công lớn nhất của chúng tôi

GIẢI THƯỞNG CỦA CHÚNG TÔI


Trên hành trình hơn 10 năm hình thành và phát triển của mình, HOSCO vinh dự được nhận bằng khen, giấy khen, giải thưởng của nhiều tổ chức ban ngành trên lĩnh vực CNTT. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực của toàn thể đội ngũ HOSCO và cũng là động lực để HOSCO tiếp tục nghiên cứu, phát triển, cho ra mắt nhiều sản phẩm hữu ích với khách hàng, góp phần vào sự phát triển chung của toàn đất nước.

MASTERPRO – LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG NHÀ QUẢN LÝ
TRONG SUỐT QUÁ TRÌNH KINH DOANH

NHÂN VIÊN TƯ VẤN
NHÂN VIÊN TƯ VẤN
NHÂN VIÊN TƯ VẤN

Đội ngũ của MasterPro sẽ đồng hành cùng bạn trong suốt quá trình sử dụng, hỗ trợ tạo sản phẩm ban đầu và giải đáp thắc mắc của bạn

TỔNG ĐÀI 0909 934 689
TỔNG ĐÀI 0909 934 689
TỔNG ĐÀI 0909 934 689

Tổng đài 0909 934 689 luôn sẵn sàng hỗ trợ, giải đáp mọi thắc mắc của bạn, trong tất cả các ngày trong tuần từ thứ Hai đến Chủ Nhật, từ 8h00 – 17h30

HỆ THỐNG LIVECHAT, TICKET
HỆ THỐNG LIVECHAT, TICKET
HỆ THỐNG LIVECHAT, TICKET

Bạn có thể nhắn tin qua hệ thống Livechat hoặc gửi ticket yêu cầu hỗ trợ. Đội ngũ chăm sóc khách hàng sẽ trả lời và hướng dẫn bạn sử dụng MasterPro

MASTERPRO – GIẢI PHÁP BÁN HÀNG CHO CỬA HÀNG, CHUỖI CỬA HÀNG

MasterPro lựa chọn số một của khách hàng vừa và lớn. MasterPro đi đầu cả về Thị trường và Công nghệ mới

Hotline: 0909 934 689